Dodání, reklamace, vrácení

Jakmile přijmeme vaši objednávku, přijde vám automatický email, pokud zvolíte platbu online nebo na dobírku, můžete jen v klidu vyčkat na expedici zboží, o kterém vás budeme informovat. Pokud budete platit bankovním převodem mimo naší bránu, budeme ještě čekat na přijetí Vaší platby. 

Cena za dodání zboží (poštovné) se odvíjí od Vašeho výběru platby.

 •          Cena za dopravu českou poštou - na poštu, balíkovna činí: 89,- Kč
 •          Cena za dopravu českou poštou - do ruky činí: 95,- Kč
 •          Cena za dopravu firmou DPD: 99,- Kč
 •          Cena za dopravu firmou PPL: 99,- Kč
 •          Cena za osobní odbě v Dobříši: 0,- Kč (nejedná se o prodejnu, ale výdejní místo) - os. odběr je možný po tel. domluvě
 •          Cena za osobní odběr v Praze: 35,- Kč (jedná se o prodejnu Kuráž - Veletržní 48, Praha 7 - Letná)
 •          Cena za osobní odběr v Praze: 35,- Kč (jedná se o prodejnu PlaceStore - Krymská 36, Praha 10)
 •          Cena za osobní odběr v Brně: 35,- Kč (jedná se o prodejnu PlaceStore - Moravské nám. 4)
 •          Cena za osobní odběr ve Zlíně: 35,- Kč (jedná se o prodejnu PlaceStore - Place mimi, Sadová 3053)
 •          Cena za osobní odběr v Hradci Králové: 35,- Kč (jedná se o prodejnu Tvůj PROSTOR - Gočárova třída 1265, Hradec Králové)
 •          Cena za osobní odběr v Olomouci: 35,- Kč (jedná se o PlaceStore Olomouc, Pavelčákova 437/6, Olomouc)
 •          Cena za osobní odběr v Liberci: 35,- Kč (jedná se o HRST_ designový obchod, Moskevská 27 / 14, Liberec)
 •          Cena za zásilku do zahraničí (Evropa) : 189,- Kč
 •          Cena za zásilku do zahraničí (Mimo Evropu) : 289,- Kč
 •          Cena za platbu dobírkou: 35 Kč,-

Poštovné při nákupu nad 1 500 Kč je ZDARMA.

Balné neúčtujeme.

Ze zákona máte nárok na vrácení zboží do 14 dnů, u nás do 30 od jeho doručení (bez udání důvodu).

Reklamaci zboží (poškozené zboží či zboží s zjevnou vadou) řešíme výměnou za nové. Poštovné neúčtujeme.

 

Nákupu u nás se nemusíte bát. Nečekající Vás žádné záludnosti v obchodních podmínkách, nicméně jejich úplné znění musíme ze zákona uvádět. Úplné znění obchodních podmínek naleznete níže:

Obchodní podmínky (úplné znění)

Všeobecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky (dále „OP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.elka-underwear.cz nabízející panské, dámské a dětské spodní prádlo. Popis zboží je uveden na internetové adrese https://www.elka-underwear.cz/obsah/obchodni-podminky. OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Fideli Berg, s.r.o., Hyacintová 3234, 106 00 Praha, IČ:03337529, DIČ: CZ03337529 a práva a povinnosti kupujícího.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v pozdějším znění novel.
 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a rovněž reklamační řád jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva – Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Dodavatel/prodávající – Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. V případě těchto OP se jedná o internetový obchod www.elka-underwear.cz
 • Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Kupní smlouva – podmínku uplatnění objednávky je vyplnění veškerých požadovaných informací o kupujícím v objednávkovém formuláři. Objednávka provedená přes prostředky komunikace na dálku, v tomto případě přes internetové stránky www.el-ka.cz, je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany dodavatele spotřebiteli. Tímto potvrzení objednávky je doručení elektronické pošty obsahující potvrzení objednávky. Od tohoto okamžiku vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva o povinnosti.

Objednávka zboží

 • Ceny u zboží internetové obchodu www.el-ka.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny. Internetový obchod www.el-ka.cz si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.
 • Cena zboží stanovená na základě již uzavřené kupní smlouvy však nemůže být jednorázově změněna.
 • V případě, že nastane situace, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, může prodávající odstoupit od smlouvy. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 • Hlavní způsob provedení objednávky je v internetovém obchodě - naplnění virtuálního nákupního košíku a odeslání objednávky. Dalším způsobem je provedení objednávky přes telefon: 721 352 621 a e-mail: info@el-ka.cz. Při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné údaje o kupujícím, kterými jsou zejména: jméno a příjmení kupujícího, celá adresa a způsob úhrady za objednávané zboží.

Cena zboží a dodání

 • Jsme plátci DPH.
 • Objednané zboží je doručováno prostřednictvím České pošty, DPD a splatné na dobírku, bankovním převodem nebo online platbou.
 • Poštovné při nákupu nad 1 500 Kč je zdarma.
 • Je také možný osobní odběr na fakturační adrese prodávajícího, při osobním odběru se poštovné nehradí.
 • Poštovné činí: Česká pošta - 89 Kč, DPD - 99 Kč, PPL - 99 Kč, dobírka - 35 Kč.
 • Platba bankovním převodem se provádí ve prospěch bankovního účtu č. 2500647598/2010, zboží je odesláno v souladu s informací o jeho dostupnosti po připsání fakturované částky na účet prodávajícího. Variabilní symbol obdržíte po dokončení objednávky.
 • Zboží lze uhradit online bankovním převodem nebo kartou pomocí zabezpečené platební brány GoPay.
 • Balné neúčtujeme.

Převzetí zboží a právo na odstoupení

 • Podle občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 sb. ve znění pozdějších předpisů) je spotřebitel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v tomto případě- byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců o spotřebitelských smlouvách podle občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.
 • Pokud je kupující právnickou osobou, je kupující povinen při převzetí zboží prohlednout zboží a o případných vadách neprodleně informovat prodávajícího.
 • Pokud je kupující fyzickou osobou, tato kontrola při převzetí zboží se mu také doporučuje, předejde poté případným sporům při reklamaci.
 • Pokud kupující odstupuje od smlouvy podle článku 15 OP, je kupující vrácena cena zboží domluvená v kupní smlouvě; kupující je však povinen uhradit prodávajícímu náklady na poštovné balné podle článku 13 či 14 OP.
 • Pokud kupující odstoupí od smlouvy ve stanovené lhůtě, jsou mu peněžní prostředky převedená na účet vráceny neprodleně ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud dochází k vrácení peněz prostřednictvím České pošty, je kupující účtován poplatek 30 Kč za použití služeb České pošty.

Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.
 • Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Reklamační řád

 • Kupujícímu, který je fyzickou osobou, se poskytuje podle občanského zákoníku záruční lhůta v době 24 měsíců.
 • Kupujícímu, který není spotřebitelem, se poskytuje záruční lhůta v době 12 měsíců.
 • Záruka se nevztahuje na zboží po uplynutí záruční lhůty.
 • Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 • Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, kdy je zboží v záruční opravě.
 • V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta dnem převzetí nového zboží kupujícím.
 • Doba na vyřízení reklamace je 30 dní.
 • Zboží lze vrátit bez udání důvodu nebo vyměnit do 30 dnů od přijetí objednávky kupujícím. Nesmí být prané, nošené ani nijak opotřebené.
 • V případě, že kupující zjistí vadu zboží, kvůli které je zboží oprávněn reklamovat, sdělí tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu a zašle zboží zpět na adresu prodávajícího. Na zboží, které bude zasláno zpět kupujícímu na dobírku nebude brán zřetel.
 • Pokud prodávající reklamaci uzná, po domluvě kupujícímu buď vrátí zaplacené peníze dohodnuté v kupní smlouvě nebo provede výměnu zboží podle následujících článků
 • Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
 • Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
 • Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký je způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 • Náklady na zaslání zboží zpět a na výměnu zboží nese prodávající.
 • Zboží nesmí být nijak užíváno. Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet s tím, že by měl dodržet základní hygienické předpoklady vyzkoušení – nejlépe přes spodní prádlo. Nedodrží-li stanovené hygienické podmínky, zboží již na základě směrnice 97/7/ES nelze reklamovat či vrátit.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené obvyklým používáním, škody způsobené užíváním v rozporu s návodem k použití, způsobenými vis maior, jinými vnějšími vlivy. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku.

Rozpor s kupní smlouvou

 • Pokud kupující obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo obdržel výrobek vadný nebo jinak nevyhovuje popisu, zašle jej prodávajícímu zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem.
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • Internetový obchod www.el-ka.cz si vyhrazuje právo na tiskovou chybu a nepřesnosti na těchto stránkách. To však nezbavuje prodávajícího povinnosti pravdivě informovat kupujícího o vlastnostech prodávaného zboží.
 • Obchodní podmínky a reklamační řád jsou platné od 1.3.2014

Kontaktní informace

 • Tel.: +420 604 222 881
 • E-mail: info@el-ka.cz
8x osobní odběr
8x osobní odběr Doprava zdarma od 1 500Kč
Materiály a výroba
Materiály a výroba Minimum waste
Zasíláme po celém světě
Zasíláme po celém světě Pohodlí bez omezení
 Dárkové balení
Dárkové balení S osobním vzkazem

Věděli jste, že...? 
#elkalounge #elkaunderwear #vimconosim #lokalnivyroba #ecowear Elka Počasí, že by ani psa nevyhnal! Naše oblíbená kombinace pro tyto dny? Hrnek horkého čaje a měkoučké pohodlí! Už jste vyzkoušeli naše povlečení? Pozor, sleva 30 % platí i na produkty Deco & Home! 
#elkaunderwear #elkalounge #vimconosim Elka
Instagram

Sledujte nás na
Instagramu

Sdílejte s námi vaše momenty.

Sezónní výprodej v plném proudu! Využijte kód ELKA30 a nakupte jakýkoliv produkt s 30% slevou až do konce září ✨
#elkalounge #elkaunderwear #vimconosim #seasonsale Elka V našich trenýrkách bude i pondělní ráno plné pohody..
S kódem ELKA25 a slevou 25 % na všechny trenýrky vám to prostě vyjde! 
#elkaunderwear #elkalounge #ceskaznacka #vimconosim Elka Tak schválně, milé dámy, co vy a vaše chvilky pro sebe? V přírodních materiálech, pohodlných střizích, saténovém povlečení ???? V dámské kategorii máme pár zvýhodněných kousků, které zaručeně musíte mít ✨
#elkaunderwear #elkalounge #vimconosim #yourmomentsonly Elka Je to cítit ve vzduchu ???? není nic nad tuhle pohodlnou kombinaci. Takový podzimní starterpack. Navíc se slevou 25 % ???? Elka ELKA se stará a pečuje. Naše produkty k vám putují s certifikátem OEKO-TEX®, znamená to, že byly vyrobeny z textilií splňujících vysoké humánní a ekologické standardy, neobsahují žádné chemické látky a pro jejich výrobu byly použity pouze bezpečné materiály ????????
#elkaunderwear #elkalounge #vimconosim #oekotex Elka Ve spolupráci s českou značkou @nobilistiliacz jsme si pro vás připravili SOUTĚŽ o dárkové poukazy @nobilistiliacz a ELKA Lounge v celkové hodnotě 4000 Kč! 
@nobilistiliacz je značka přírodní kosmetiky pro celou rodinu, stejně jako my ryze česká a pečující o své zákazníky z hloubi srdce. Lokální podpora a radost našich zákazníků je pro nás to nejdůležitější, tak jsme dali hlavy dohromady a rozhodli se udělat vám radost!
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Napište nám do komentářů jaký je nejnovější produkt z nabídky Nobilis Tilia? Napovíme vám, že byl vytvořený s harmonií a otevřeným SRDCEM ????
Výherce obdrží poukaz na nákup v hodnotě 2000,- od @elkaunderwear a poukaz na nákup v hodnotě 2000,- od @nobilistiliacz 
Kompletní pravidla soutěže ➡️ 
https://www.elka-underwear.cz/obsah/leto-plne-soutezi Elka Přes plavky jedině naše kraťásky, skvěle padnou, guma je měkkoučká a bavlna prodyšná ???? na dnešek ideálka! 
#elkalounge #elkaunderwear #vimconosim Elka S láskou ke každému detailu, s láskou k vám ????
Při tvorbě našich produktů dbáme nejen na funkčnost, ale i na promyšlené detaily, které dodají vašemu životnímu stylu ten správný šmrnc... ✨
#elkalounge #elkaunderwear #povleceni #slaskou #homeanddeco Elka Velká letní SOUTĚŽ s ELKA Lounge! Zapojte se do soutěže a vyhrajte produkty na celý rok! ✨✨✨

Pravidla jsou jednoduchá:

1. Sledujte náš IG profil 
2. Dejte like fotce této fotce
3. Okomentujte ji označením s kým a kam byste naše produkty v létě nosili nejraději. Zacvičit si jógu? Na zahradu k bazénu, nebo jen tak na doma? Nápadům se meze nekladou!

Soutěž poběží do konce srpna a zapojit se můžete maximálně třemi komentáři. Vyhrává ten nejoriginálnější! 
Sdílejte mezi přátelé, třeba se s vámi rozdělí o případnou výhru ????

Facebook není pořadatelem soutěže, nesponzoruje ji a nijak s ní nesouvisí.
Soutěž probíhá od 30.7. do 30.8. Plné znění soutěže naleznete na našich stránkách. Link v BIO

#elkalounge #elkaunderwear #velkaletnisoutez #soutez Elka Od dnešního dne nakoupíte dětské produkty s 30% SLEVOU! Znáte to, ošoupaná kolínka, prodřený sed ze skluzavky, tu dirka, tu šmouha od borůvek. Léto je plné nástrah a dobrodružství a tak jsem si pro zpříjemnění připravili letní akci s kódem ELKAKIDS. Létu zdar! ☀️
#elkalounge #elkaunderwear #elkakids #vimconosim Elka Pravidelná dávka zajímavostí! Aneb při pátku trochu čtení....
#elkalounge #zerowaste #ceskaznacka #leros #pribehyznacek Elka Zadejte kód BODY a užijte si novou dimenzi pohodlí za akční cenu ✨
Dámské body - must have nejen letního šatníku. Micromodal, který je šetrný k pokožce, čistý design a střih pro dokonalý komfort....
#elkalounge #elkaunderwear #vimconosim #udrzitelnamoda Elka Jak to všechno začalo? A kam jsem se za tu dobu dostali? S várkou nových fotek, které se od dosavadních liší nejen produkty a modely, ale celkovou flow, nám přišlo tak nějak symbolické shrnout si, kam jsme se za těch 12 let posunuli. A že jsme ušli pořádný kus cesty! 
Zbrusu nové produkty, materiály, střihy, barvy, dodavatelé, zkušenosti, samozřejmě vy - naši milovaní zákazníci! ✨
Celý článek již brzy na další horké novince - bude blog! 
Těšíte se?
#elkaunderwear #elkalounge #babywear #vimconosim Elka A poslední ✨???? mrkněte do feedu na celkový výsledek, co na něj říkáte? Naše nejnovější focení tak trochu jinak. S novou kolekcí, novými modely. V nádherném prostoru se dvěma malými ďáblíky! 
Děkujeme @theemeraldprague za nádherné prostory a @hugo_chodi_bos za hračky, které nám na focení zapůjčili
MUA: @mich_thing 
PHOTO: @jakubjurdic 
MODELS: @evca44 a @lada_kucera 
Produkce a styling: @bela.lotta Elka Předposlední kousek! Rozesmáté tváře při pátku ✨
#elkaunderwear #elkalounge #photoshoot #newcollection Elka ....my vás napínáme! Zde můžete vidět pánské rameno (ano, milé dámy, pro nás velmi důležité!) už jen poslední dva kousky do skládačky ????
#elkaunderwear #elkalounge #photoshoot #newcollection Elka 3. kousek do skládačky! Ještě pár dalších ????
#elkaunderwear #elkalounge #photoshoot #newcollection Elka ...tady další! Těšíte se na výsledek? 
#elkaunderwear #elkalounge #photoshoot #newcollection Elka 1. kousek z našeho nového focení....
#elkaunderwear #elkalounge #photoshooting #newcollection Elka Věříme v lepší svět! 
Příběh ELKA Lounge začíná i končí komfortem.
Jsme rádi, že #viteconosite
#elkalounge #elkaunderwear #vimconosim #verimevlepsisvet #suistanablefashion #czechfashion #localbrand Elka Víte, že jste nejlepší? Ano! Na každém z vás nám záleží ✨ a proto vám v týdnu přineseme pár novinek! Po odpočinku se vracíme zpět do online světa a přejeme vám krásné volné pondělí! 
#elkaunderwear #elkalounge #undiematters #jstenejlepsi Elka Už jste jí viděli? A už jí máte? Na e-shopu jí najdete v 7 barevných kombinacích a díky vymakanému střihu se v ní budete cítit skvěle, ať už jsou vaše tvary jakékoliv! Řeč je o naší podprsence, horké novince z přírodního materiálu, který oceníte právě za slunečných letních dnů ???? 
#elkalounge #vimconosim #bralette #suistanablefashion Elka A co pro vás máme dnes? Slevu na každou objednávku při nákupu nad 1000,-
Tak neváhejte, ať je ještě z čeho vybírat ????
#elkaunderwear #elkalounge #vimconosim #localbrand #suistanablefashion Elka
Your moments. Everyday. Only. Playful. Together. Your moments. Everyday. Only. Playful. Together.